LEERKES SERVICE EN ONDERHOUD

Franc Koelman: “Onze afdeling Service en Onderhoud is sterk en een toegevoegde waarde voor ons bedrijf. We zijn in alle opzichten in staat om onze klanten te ontzorgen en te adviseren.”

Preventief onderhoud

Het is sterk aan te raden om regelmatig onderhoud te laten plegen aan installaties. Dit werkt rendement verhogend, draagt zorg voor de bedrijfszekerheid en voor een langere levensduur. Leerkes heeft een gespecialiseerde groep medewerkers in dienst die zich richt op service enonderhoud.

Leerkes gaat verder dan alleen het verzorgen van installaties. Advies met betrekking tot de te verwachten servicekosten, energiemanagement en mogelijk andere kosten op basis van ervaringscijfers behoren zeker tot de expertise van het bedrijf. Veel technische problemen komen tot uitdrukking tijdens periodiek onderhoud, waardoor tijdige reparaties uitgevoerd kunnen worden en echte problemen worden voorkomen. Hiervoor biedt Leerkes onderhoudscontracten
op maat.

Inspecties

Bedrijven en instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de staat van onderhoud van de elektrotechnische installaties. Dit betekent dat zij -in geval van schade of ongelukken- zelf direct aansprakelijk zijn. Regelmatige inspecties zijn daarom niet alleen verplicht, maar ook van levensbelang. Leerkes is officieel bevoegd en gecertificeerd om inspecties en keuringen uit te voeren conform NEN3140 en NEN1010.

Storingen

Met een onderhoudscontract mag de klant 24/7 rekenen op hulp bij storingen en noodgevallen. Leerkes lost de meest uiteenlopende problemen snel en efficiënt op zodat nauwelijks hinder wordt ondervonden van de op dat moment voorkomende problematiek.